Προγεννετικά Τεστ

Προγεννητικός έλεγχος χωρίς επεμβατική λήψη. Με την καθιερωμένη πλέον εξέταση NIPT, εκτιμούμε τον κίνδυνο για χρωμοσωματικές ανωμαλίες σε δείγμα αίματος της εγκύου.

Η εξέταση αυτή που λέγεται NIPT (Non Invasive Prenatal Testing), γίνεται απο το αίμα της εγκύου μετά την 10η εβδομάδα της κύησης και μέχρι την 24η και αφορά την μη-επεμβατική εκτίμηση κινδύνου (διαλογή – screening) βασικά για κοινούς ανευπλοειδισμούς, αλλά σήμερα και για άλλες χρωμοσωματικές ανωμαλίες, χρησιμοποιώντας ελεύθερο εμβρυϊκό DNA από το αίμα (πλάσμα) της εγκύου.

 

Ευάγγελος Βόγγας | Γυναικολόγος - Μαιευτήρας