Προγεννετική Φροντίδα

Η τακτική παρακολούθηση και αντιμετώπιση της υγείας μιας εγκύου γυναίκας και του εμβρύου της κατά την διάρκεια της κύησης. Η επισταμμένη φροντίδα βασίζεται στην λεπτομερειακή ανασκόπηση του ιατρικού, χειρουργικού, μαιευτικού και γυναικολογικού, διατροφικού και κοινωνικού ιστορικού της γυναίκας και της οικογένειάς της, για ενδείξεις γενετικών ή άλλων παραγόντων κινδύνου. Οι εργαστηριακές αναλύσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση υγείας της ασθενούς και ενδείξεις για την θεραπεία και την προσδοκούμενη καθοδήγηση. Προγραμματίζονται περιοδικές επισκέψεις για την αξιολόγηση των αλλαγών της αρτηριακής πίεσης, του βάρους, του ύψους του πυθμένα της μήτρας, του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού και δραστηριότητας και για την αξιολόγηση οποιονδήποτε προβλημάτων υγείας. Για να καταστεί δυνατή η ενεργή συμμετοχή της γυναικός στην φροντίδα και για να διευκολυνθεί η πρώιμη διάγνωση και η άμεση θεραπεία των αναδυόμενων προβλημάτων, δίνεται έμφαση στην καθοδήγηση και εκπαίδευση της γυναικός. Ο ιατρός περιγράφει και συζητά με την κυοφορούσα την διατροφή και την δίαιτά της (συμπεριλαμβανομένης της σημασίας των συμπληρωμάτων φυλλικού οξέος), την αντιμετώπιση των συχνών ασήμαντων προβλημάτων από την ίδια, την ενημερώνει ότι θα πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε συμπτώματα στον ιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την βοηθά στην πρόσβαση των διαθέσιμων πηγών σχετικά με την προετοιμασία για τον τοκετό και της παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτική.

Leave a comment

Ευάγγελος Βόγγας | Γυναικολόγος - Μαιευτήρας