Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης μπορεί να εντοπιστούν παθολογικά ευρήματα τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν χειρουργική αντιμετώπιση. Ένα γυναικολογικό χειρουργείο χρειάζεται σωστή προσέγγιση και στοχευόμενη περιεγχειριτική φροντίδα. Η προετοιμασία  τόσο σε ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε σωματικό είναι βαρύνουσας σημασίας για τη μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς. Ένα χειρουργείο μπορεί να είναι προγραμματισμένο ή  έκτακτο. Τα αίτια για ένα γυναικολογικό χειρουργείο είναι πολλά. Μπορεί να εκτελεστεί στο πλαίσιο μιας διερεύνησης για την υπογονιμότητα ή για την άμεση αντιμετώπιση μιας σημαντικής απειλής για τη ζωή της γυναίκας (έκτοπη κύηση κ.ά.). Ο τρόπος διεξαγωγής και η επιλογή της χειρουργικής αντιμετώπισης για κάθε περίπτωση μπορεί να είναι διαφορετική, για παράδειγμα λαπαροτομία ή λαπαροσκοπική χειρουργική. Η γυναίκα πάντα ενημερώνεται για τις επιλογές που προάγουν την αναπαραγωγική και γενική της υγεία καθώς και για τις πιο σύγχρονες ιατρικές  προσεγγίσεις σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση.

 

Ευάγγελος Βόγγας | Γυναικολόγος - Μαιευτήρας